RESEARCH PAPER
PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ZSRR
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Ministrze Rolnictwa w Warszawie
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):94–104