RESEARCH PAPER
PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ZSRR
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Ministrze Rolnictwa w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):94-104
 
Journals System - logo
Scroll to top