RESEARCH PAPER
OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ I POCIĄGOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):72–93