RESEARCH PAPER
SPÓŁDZIELNIE W STARYCH WSIACH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):127–130