RESEARCH PAPER
W SPRAWIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ROLNICTWIE
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
Publication date: 2018-02-19
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):26–35