RESEARCH PAPER
PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBLICZANIEM KOSZTÓW PRODUKCJI
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-19
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):3–25