RESEARCH PAPER
OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA PRACY I SIŁY SPRZĘŻAJNEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):21–31