RESEARCH PAPER
EKONOMICZNE PODSTAWY ROZMIESZCZENIA, SPECJALIZACJI I SYSTEMÓW GOSPODAROWANIA W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
1
Wszechzwiązkowy Instytut Ekonomiki Rolnej Moskwa
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):32–43