RESEARCH PAPER
O WŁAŚCIWE PROPORCJE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Wyższa Rolnicza Kraków
 
 
Acceptance date: 1957-12-18
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):3-12
 
Journals System - logo
Scroll to top