RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE DO BADAŃ EKONOMICZNYCH W ROLNICTWIE ZMODYFIKOWANYCH MIAR KONCENTRACJI
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Acceptance date: 1957-12-18
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):13-39
 
Journals System - logo
Scroll to top