RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE DO BADAŃ EKONOMICZNYCH W ROLNICTWIE ZMODYFIKOWANYCH MIAR KONCENTRACJI
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Acceptance date: 1957-12-18
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):13–39