RESEARCH PAPER
KATEGORIA PRODUKCJI GLOBALNEJ ORAZ PRZYCHODU SUROWEGO LUB PRODUKCJI GOTOWEJ W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Acceptance date: 1957-12-18
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):40–57