RESEARCH PAPER
W SPRAWIE OBROTU ZIEMIĄ CHŁOPSKĄ
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
 
 
Acceptance date: 1957-12-18
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):58-64
 
Journals System - logo
Scroll to top