RESEARCH PAPER
W SPRAWIE OBROTU ZIEMIĄ CHŁOPSKĄ
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
Acceptance date: 1957-12-18
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):58–64