PRACA ORYGINALNA
W SPRAWIE OBROTU ZIEMIĄ CHŁOPSKĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
 
 
Data akceptacji: 18-12-1957
 
 
Data publikacji: 17-01-2018
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):58–64
 
SŁOWA KLUCZOWE