RESEARCH PAPER
KOSZTY PRACY KONI I TRAKTORÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):109–118
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600