RESEARCH PAPER
WPŁYW OPŁACALNOŚCI UPRAWY ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA ICH PRODUKCJĘ I PODAŻ
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-27
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):48-67
 
Journals System - logo
Scroll to top