RESEARCH PAPER
KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODOWOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(5):111–140