RESEARCH PAPER
OCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RSP W LATACH 1958-1962 W PORÓWNANIU Z WYNIKAMI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):153-202
 
Journals System - logo
Scroll to top