Archive
4/1964 vol. 64
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):1
 
RESEARCH PAPER
 

OGÓLNE PROBLEMY TEORII KOSZTÓW PRODUKCJI W DROBNOTOWAROWEJ GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):3–24
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PRODUKCJI A POLITYKA CEN ROLNYCH W PAŃSTWIE SOCJALISTYCZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):25–40
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWAMI ROLNICZYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):41–58
 
RESEARCH PAPER
 

RACHUNEK JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOZAKŁADOWYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):59–72
 
RESEARCH PAPER
 

WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI PRODUKCYJNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):73–90
 
RESEARCH PAPER
 

O STOSOWANIU RACHUNKÓW KOSZTÓW DO ANALIZY PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):91–96
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NAD PROGRAMEM SOCJALISTYCZNEJ PRZEBUDOWY ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):109–123
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE STABILIZACJI MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):125–145
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA W ZAKRESIE WYŻYWIENIA I ROLNICTWA W 1963 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):146–152
 
RESEARCH PAPER
 

ZUŻYCIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KRAJACH RWPG NA TLE ZUŻYCIA ŚWIATOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):153–158
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY UMACNIANIA EKONOMIKI SŁABYCH KOŁCHOZÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):159–164
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE POJĘCIA Z ZAKRESU ORGANIZACJI GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):165–169
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA BIO-EKONOMICZNE W RACHUNKU KOSZTÓW PRODUKCJI OWOCÓW W GOSPODARSTWACH PAŃSTWOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):170–171
 
RESEARCH PAPER
 

CENY I RÓWNOWAGA NA RYNKU MIĘSNYM W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):172–176
 
RESEARCH PAPER
 

B. GAŁĘSKI: CHŁOPI I ZAWÓD ROLNIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):177–180
 
RESEARCH PAPER
 

M. CZERNIEWSKA: BUDŻETY DOMOWE RODZIN CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):181–186
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):187–194
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):195–200
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):201–204