RESEARCH PAPER
DYSKUSJA NAD PROGRAMEM SOCJALISTYCZNEJ PRZEBUDOWY ROLNICTWA
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):109–123