RESEARCH PAPER
STRESZCZENIE DYSKUSJI Z SESJI NAUKOWEJ KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZIAŁY V PAN POŚWIĘCONEJ PRZYDATNOŚCI RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH PRODUKCJI W ROLNIOCTWIE
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):97-108
 
Journals System - logo
Scroll to top