RESEARCH PAPER
O STOSOWANIU RACHUNKÓW KOSZTÓW DO ANALIZY PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA PRODUKCJI ROLNEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):91–96