RESEARCH PAPER
WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI PRODUKCYJNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):73-90
 
Journals System - logo
Scroll to top