RESEARCH PAPER
RACHUNEK JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOZAKŁADOWYM
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Poznań
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):59-72
 
Journals System - logo
Scroll to top