RESEARCH PAPER
RACHUNEK JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOZAKŁADOWYM
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Poznań
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):59–72