RESEARCH PAPER
KOSZTY PRODUKCJI A POLITYKA CEN ROLNYCH W PAŃSTWIE SOCJALISTYCZNYM
 
 
More details
Hide details
1
Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):25–40