RESEARCH PAPER
OGÓLNE PROBLEMY TEORII KOSZTÓW PRODUKCJI W DROBNOTOWAROWEJ GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):3-24
 
Journals System - logo
Scroll to top