RESEARCH PAPER
M. CZERNIEWSKA: BUDŻETY DOMOWE RODZIN CHŁOPSKICH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Handlu Wewnętrznego Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):181–186