RESEARCH PAPER
CENY I RÓWNOWAGA NA RYNKU MIĘSNYM W POLSCE
 
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):172–176