RESEARCH PAPER
PRÓBA TRÓJDZIELNEGO PODZIAŁU LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA W 1960 R.
 
More details
Hide details
1
Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):49-68
 
Journals System - logo
Scroll to top