RESEARCH PAPER
PRÓBA TRÓJDZIELNEGO PODZIAŁU LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA W 1960 R.
 
More details
Hide details
1
Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):49–68