RESEARCH PAPER
EKONOMIKA ROLNICTWA, JEJ PRZEDMIOT, ZAKRES I ZADANIA
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):69-84
 
Journals System - logo
Scroll to top