RESEARCH PAPER
UPOWSZECHNIENIE WIEDZY ROLNICZEJ W KRAJACH EUROPEJSKICH W ŚWIETLE BADANIA ANKIETOWEGO
 
 
More details
Hide details
1
Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):112-117
 
Journals System - logo
Scroll to top