RESEARCH PAPER
J. KOSICKI: WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA USPOŁECZNIONEGO A JEGO EFEKTYWNOŚĆ
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):180–184