RESEARCH PAPER
METODY I STAN BADAŃ NAD RACJONALIZACJĄ GOSPODARSTW ROLNICZYCH (ZA GRANICĄ I W POLSCE)
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):5–24