RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA FUNKCJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):25-36
 
Journals System - logo
Scroll to top