RESEARCH PAPER
MIĘDZYREJONOWE RÓŻNICE WYNIKÓW EKONOMICZNYCH I NAKŁADÓW W PRODUKCJI CHŁOPSKIEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):37–60