RESEARCH PAPER
ELASTYCZNOŚĆ UPRAWY ZIEMNIAKÓW (na przykładzie 4 województw)
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):61–78