RESEARCH PAPER
W SPRAWIE ZASAD OBLICZANIA DOCHODU W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Krajowa Rada Spółdzielczości Produkcyjnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):79–94