RESEARCH PAPER
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU NA WARZYWA ŚWIEŻE W M. SZCZECINIE W LATACH 1952-1958
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Szczecin
Publication date: 2018-03-06
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):95–106