RESEARCH PAPER
DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-06
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):107-109
 
Journals System - logo
Scroll to top