RESEARCH PAPER
NAUKI EKONOMICZNO-ROLNICZE W SZWECJI
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-19
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):125–130
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600