RESEARCH PAPER
ZAMIERZENIA ROZWOJU PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W ZAKRESIE EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA W ZSRR W LATACH 1956-1960
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-19
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):120–124