METODA OBLICZANIA KOSZTÓW I POLITYKA CEN ARTYKUŁÓW ROLNYCH W HOLANDII
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-19
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):114–119