RESEARCH PAPER
METODY BADAWCZE STOSOWANE W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W USA
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):121-129
 
Journals System - logo
Scroll to top