RESEARCH PAPER
KOSZTY PRODUKCJI OPASU MŁODEGO BYDŁA
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):113–120