JANUSZ ŁOŚ: WSTĘP DO POLITYKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-23
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):160–162