RESEARCH PAPER
SZACUNKOWE KOSZTY PODSTAWOWYCH ARTYKUŁÓW ROLNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1954/55 - 1957/58
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-19
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):114-133
 
Journals System - logo
Scroll to top