RESEARCH PAPER
O RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ W SZWAJCARII
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-05
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):112–118
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600