RESEARCH PAPER
DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-05
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):107-111
 
Journals System - logo
Scroll to top