RESEARCH PAPER
ANALIZA PORÓWNAWCZA NAKŁADÓW PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
 
 
Publication date: 2018-03-05
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):93-106
 
Journals System - logo
Scroll to top