RESEARCH PAPER
II. TABELE NAKŁADÓW KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;(dodatek)(3):28-79
 
Journals System - logo
Scroll to top