RESEARCH PAPER
II. TABELE NAKŁADÓW KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;(dodatek)(3):28–79