RESEARCH PAPER
I. METODA I ZAKRES BADAŃ KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;(dodatek)(3):3-27
 
Journals System - logo
Scroll to top