Archive

3/1961 vol. 45
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):1-2
 

KIERUNKI BADAŃ NAD RYNKIEM PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):3-16
 
RESEARCH PAPER
 

RZUTOWANIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH NA PLAN PERSPEKTYWICZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):17-24
 
RESEARCH PAPER
 

Z DYSKUSJI NA POZNAŃSKIEJ KONFERENCJI W SPRAWIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):25-36
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE SYNTETYCZNEGO WZORU ZATRUDNIENIA W PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):59-76
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW DOCHODÓW LUDNOŚCI I CEN NA POZIOM I ZMIANY W SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):77-92
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA EUROPEJSKIEGO W PERSPEKTYWIE 1965 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):93-103
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO W PASIE UPRAWY KUKURYDZY W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):104-107
 
RESEARCH PAPER
 

Z PROBLEMATYKI SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):108-116
 
RESEARCH PAPER
 

CENY PORÓWNYWALNE DO OBLICZEŃ GLOBALNEJ I GOTOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):117-120
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHÓD A KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):121-131
 
RESEARCH PAPER
 

SYMPOZJUM NAUKOWE NA TEMAT AGROKLIMATYCZNYCH PODSTAW ROZMIESZCZENIA I SPECJALIZACJI PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):132-136
 
RESEARCH PAPER
 

POSIEDZENIE EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):137-141
 
RESEARCH PAPER
 

Z PROBLEMATYKI EKONOMICZNEJ OCENY GLEBY (SYMPOZJUM W BERLINIE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):142-148
 
RESEARCH PAPER
 

KOZŁOWSKI Z.: OBOWIĄZKOWE DOSTAWY W PLANIE SZEŚCIOLETNIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):149-157
 
RESEARCH PAPER
 

KRONIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):158-164
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):165-176
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):177-179
 
Journals System - logo
Scroll to top